piątek, 23 lipca 2010

6A NAUKA - Zapowiedzi przedślubne

ks. Jan Glapiak

Zapowiedzi przedślubne

Zapowiedzi ma obowiązek głosić własny proboszcz narzeczonych, czyli proboszcz stałego lub tymczasowego zamieszkania każdej ze stron, według następujących zasad.
W niektórych kościołach podczas ogłoszeń parafialnych czytane są zapowiedzi przedślubne. W innych parafiach nie ma takiej praktyki. Zatem według jakich zasad są głoszone zapowiedzi?
Bartek
Zapowiedzi ma obowiązek głosić własny proboszcz narzeczonych, czyli proboszcz stałego lub tymczasowego zamieszkania każdej ze stron, według następujących zasad. Jeżeli obydwoje narzeczeni mieszkają w parafii własnego proboszcza przynajmniej przez sześć miesięcy, nie wymaga się głoszenia zapowiedzi w poprzednich miejscach pobytu narzeczonych. Jeżeli narzeczeni nie przebywają w parafii własnego proboszcza jeszcze sześciu miesięcy, należy głosić zapowiedzi także w parafii bezpośredniego poprzedniego miejsca stałego, względnie tymczasowego zamieszkania, z pominięciem dawniejszych miejsc pobytu.
Proszę zauważyć, że chodzi tu o miejsce faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania. Natomiast czasokres sześciu miesięcy, o którym mówią przepisy, to również czasokres ważności świadectwa chrztu wystawionego do ślubu. Świadectwo takie w rubryce "Uwagi" zawiera informację o zawartym już małżeństwie sakramentalnym bądź jego braku. Tę informację czerpie się z parafialnej księgi ochrzczonych, w której z kolei odnotowywany jest fakt zawarcia małżeństwa, gdziekolwiek by ono miało miejsce.
Co do sposobu ogłaszania, zapowiedzi winny być umieszczane na piśmie w gablocie ogłoszeń parafialnych przez co najmniej osiem dni, tak by były tam uwidocznione przynajmniej przez dwie niedziele lub niedzielę i święto obowiązujące. Ten sam obowiązek spełnia się przez dwukrotne ogłoszenie ustne podczas liczniej uczęszczanych nabożeństw parafialnych, w niedzielę lub święto obowiązujące (por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim z dnia 5 września 1986 r., p. 95).
W wyjątkowych okolicznościach od obowiązku ogłaszania zapowiedzi można otrzymać dyspensę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz